Copyright Information

Användarvillkor

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, design, dokument, grafik, gränssnitt, ljud, musik, video, och all egendom om inte annat anges skyddas via nationella upphovsrättslagar i Sverige. Hemsidan Fotoprodukter.com är skyddad av varumärket Gelki. Observera att Gelki är ett registrerat patenterad varumärke och är nationellt skyddad via Varumärkeslag (2010:1877)

Gelki ger dig en begränsad licens att komma åt, använda, skriva ut och kopiera denna webbplats för personligt, informativt eller akademisk ändamål, förutsatt att all upphovsrätt, varumärken och andra äganderätt, inklusive upphovsrätten, visas på alla kopior, innehållet får inte ändras eller ändras på något sätt, samt grafik används endast med tillhörande text.

Förutom vad som beskrivits ovan, kan du inte ändra, reproducera, skriva, kopiera, sälja eller på annat sätt överföra eller använda innehållet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Gelki

copyright logo